Zabranjeno napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka

Na temelju članka 22 a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18, i 31/20) Stožer civilne Zaštite Republike Hrvatske, 23. ožujka 2020. godine, donosi:

ODLUKU

o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

ODLUKA O ZABRANI NAPUŠTANJAMJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVKA

 


«