Ustrojstvo

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA:

 • 1.       Berislav Filipović (HDZ)-Predsjednik
 • 2.    Suzana Čelić (HDZ)
 • 3.       Ivan Tomaš (HDZ)
 • 4.       Marin Ivanac (HDZ)-podpredsjednik
 • 5.       Antonela Filipović (HDZ)
 • 6.       Tade Jakir (HDZ)
 • 7.       Valentin Klarić (HDZ)
 • 8.       Žarko Kristić (SDP)
 • 9.    Ivo Šodan (SDP)
 • 10.   Josip Bekavac dr.med. (HSS)
 • 11.   Prof.dr.sc. Aleksandar Jakir (HSS)

Odlukom Općinskog Vijeća od 14. Lipnja 2017. (Glasnik službeno glasilo Općine brela broj 4-2017.) za Predsjednicu općinskog vijeća izabrana je VANJA SOKOL, a za potpredsjednika izabran je MARIN IVANAC. 

Odlukom Općinskog Vijeća od 14. Lipnja 2017. (Glasnik službeno glasilo Općine brela broj 4-2017.) u Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Brela izabrani su: 1. Antonela Filipović, za predsjednicu 2. Žarko Kristić, za člana 3. Marin Ivanac, za člana

Odlukom Općinskog Vijeća od 14. Lipnja 2017. (Glasnik službeno glasilo Općine brela broj 4-2017.) u Komisiju za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Brela izabrani su: 1. Antonela Filipović, za predsjednicu 2. Ivan Tomaš, za člana 3. Marin Ivanac, za člana 4. Tade Jakir, za člana 5. Berislav Filipović, za člana.