Ustrojstvo

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA

 1.    Berislav Filipović (HDZ)-Predsjednik
 2.    Suzana Čelić (HDZ)
 3.      Ivan Tomaš (HDZ)
 4.    Marin Ivanac (HDZ)-podpredsjednik
 5.     Antonela Filipović (HDZ)
 6.    Tade Jakir (HDZ)
 7.     Valentin Klarić (HDZ)
 8.   Matija Radić (SDP)
 9.   Ivo Šodan (SDP)
 10.    Josip Bekavac dr.med. (HSS)
 11.    Prof.dr.sc. Aleksandar Jakir (HSS)

Odlukom Općinskog Vijeća od 14. Lipnja 2017. (Glasnik službeno glasilo Općine brela broj 4-2017.) za Predsjednicu općinskog vijeća izabrana je VANJA SOKOL, a za potpredsjednika izabran je MARIN IVANAC. 

Odlukom Općinskog Vijeća od 14. Lipnja 2017. (Glasnik službeno glasilo Općine brela broj 4-2017.) u Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Brela izabrani su: 1. Antonela Filipović, za predsjednicu 2. Žarko Kristić, za člana 3. Marin Ivanac, za člana

Odlukom Općinskog Vijeća od 14. Lipnja 2017. (Glasnik službeno glasilo Općine brela broj 4-2017.) u Komisiju za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Brela izabrani su: 1. Antonela Filipović, za predsjednicu 2. Ivan Tomaš, za člana 3. Marin Ivanac, za člana 4. Tade Jakir, za člana 5. Berislav Filipović, za člana.

 

Skip to content