Ustrojstvo

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA:

1.       Berislav Filipović (HDZ)

2.       Vanja Sokol (HDZ)-predsjednica

3.       Ivan Tomaš (HDZ)

4.       Marin Ivanac (HDZ)-podpredsjednik

5.       Antonela Filipović (HDZ)

6.       Tade Jakir (HDZ)

7.       Valentin Klarić (HDZ)

8.       Žarko Kristić (SDP)

9.       Matija Radić (SDP)

10.   Josip Bekavac dr.med. (HSS)

11.   Prof.dr.sc. Aleksandar Jakir (HSS)

Odlukom Općinskog Vijeća od 14. Lipnja 2017. (Glasnik službeno glasilo Općine brela broj 4-2017.) za Predsjednicu općinskog vijeća izabrana je VANJA SOKOL, a za potpredsjednika izabran je MARIN IVANAC. (Glasnik službeno glasilo Općine brela broj 4-2017.)