Kontakti Stožera civilne zaštite


Kontakt telefon Stožera CZ Općine Brela: +385 91 725 77 24

e-mail Stožera CZ Općine Brela: cz.brela@gmail.com

na koje građani mogu upućivati pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima zbog epidemije koronavirusa.