Prostorni plan uređenja Općine Brela

VAŽEĆI PLAN: DRUGE IZMJENE I DOPUNE – DONESEN PLAN 2021. GODINA

Tekstualni dio:

Grafički dio:

Obrazloženje:

Objave:

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROČIŠĆENI TEKST 20017. GODINA

Tekstualni dio:

Grafički dio:

Objave:

Brela glasnik 6

PRVE IZMJENE I DOPUNE DONESEN PLAN 2017. GODINA

Tekstualni dio:

Grafički dio:

Objave:

Brela glasnik 2 2017

 PROSTORNI PLAN 2008. GODINA

Dokumenti

Grafički prikaz

 

 

 

 

Skip to content