Dokumenti i odluke

Pravomoćna građevinska dozvola

Odluka o rezultatu administrativnog zahtjeva za potporu

Ugovor o financiranju

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu: Građevinski radovi na izgradnji Dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Izjave o nepostojanju sukoba interesa za članove stručnog povjerenstva