Objavljen javni poziv za koncesije

Objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Brela za 2018. godinu.

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Brela za 2018. godinu podnose se u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Brela. Nakon isteka navedenog roka Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

Javni-poziv-koncesije-2018

Obrazac-5-Zahtjev-za-koncesijsko-odobrenje-na-morskoj-obali-unutar.-morskim-vodama-i-teritor.-moru-RH

Izjava-podnositelja-zahtjeva-za-koncesijsko-odobrenje

Izjava-podnositelja-zahtjeva-za-koncesijsko-odobrenje ovrha

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2018

 

 


«