Mjesni odbor

Mjesni odbor posjetite na web stranici Brela Gornja .

Mjesni odbor Brela Gornja

Cesta Domovinskog rata 38/1
21 255 Zadvarje
Tel/fax: 021/729-077
E-mail: brela_gornja@net.hr