Javni natječaji

N A T J E Č A J za odobravanje stipendije studentima za akademsku godinu 2019./2020.

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije  na području Općine Brela za 2020.godinu

 

N A T J E Č A J za odobravanje stipendije studentima za akademsku godinu 2019./2020.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije  na području Općine Brela za 2019. godinu

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

N A T J E Č A J za odobravanje stipendije studentima za akademsku godinu 2018./2019.

N A T J E Č A J za odobravanje stipendije studentima za akademsku godinu 2017./2018.

Javni natječaj (3) za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije  na području Općine Brela za 2018 godinu

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Brela

JAVNI POZIV TAXI BRELA 17

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije  na području Općine Brela za 2017. godinu

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostor

natjecaj-zakup-poslovnog-prostora-kricak-16-gotov-pdf