Javni natječaji

N A T J E Č A J za odobravanje stipendije studentima za akademsku godinu 2019./2020.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije  na području Općine Brela

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

N A T J E Č A J za odobravanje stipendije studentima za akademsku godinu 2018./2019.

N A T J E Č A J za odobravanje stipendije studentima za akademsku godinu 2017./2018.

Javni natječaj (3) za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije  na području Općine Brela

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Brela

JAVNI POZIV TAXI BRELA 17

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije  na području Općine Brela

Javni natječaj

Izjava o partnerstvu (3)

Kopija Obrazac – financijski izvještaj programa ili projekta

Kopija Obrazac 2 – proračun

Obrazac – opisni izvještaj programa ili projekta

Obrazac – životopis (3)

Obrazac 1-opis programa ili projekta (3)

Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Ugovor o financiranju projekta (3)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostor

natjecaj-zakup-poslovnog-prostora-kricak-16-gotov-pdf