Javna nabava

 

Građevinsko-obrtnički radovi na uređenju groblja sv. Juraj u Brelima

Građevinsko-obrtnički radovi na uređenju groblja sv. Juraj u Brelima – obavijest o nadmetanju

Izvješće o prethodnom savjetovanju sv. Juraj

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu Građevinsko-obrtnički radovi na uređenju groblja Sv. Jurja u Brelima

 

Građevinsko-obrtnički radovi na uređenju groblja sv. Stjepan u Brelima

Odluka o odabiru –  građevinsko obrtnički radovi na uređenju groblja sv. Stjepan u Brelima  + zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i prilozi zapisniku

Zapisnik s otvaranja ponuda sv. Stjepan

Građevinsko-obrtnički radovi na uređenju groblja sv. Stjepan u Brelima – obavijest o nadmetanju

Izvješće o prethodnom savjetovanju sv. Stjepan

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu Građevinsko-obrtnički radovi na uređenju groblja Sv. Stjepana u Brelima

 

Plan nabave Općine Brela za 2019. godinu