IZMJENE I DOPUNE

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela 2019/2020 godina

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

TEKSTUALNI DIO PLANA:

GRAFIČKI DIO PLANA:

PRILOZI:

JAVNO IZLAGANJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja, u utorak 28. srpnja  2020. godine s početkom u 17.00 sati na slijedećem linku:

JAVNO IZLAGANJE PPUO BRELA

 

DOKUMENTI: