Akcija darivanja krvi u Brelima

I tvoja kap pomaže život tkati!

Pozivamo sve darovatelje krvi da se odazovu na akciju darivanja krvi koja će se održati u Vatrogasnom domu Brela u Brelima. Akcija će se održati dana 26. studenog 2019. godine u vremenu od 12:30 do 14:30 sati.


«