Ustrojstvo

Općinsko vijeće Općine Brela broji 11 vijećnika.
Predsjednik općinskog vijeća je Ivo Šodan (SDP, HNS, HSS), zamjenik predsjednika je Marin Ivanac (HDZ).
Općinsko vijeće Općine Brela čine slijedeći vijećnici/vijećnice:

 1. Ivo Šodan – predsjednik (SDP, HNS, HSS)
 2. Marin Ivanac – zamjenik (HDZ)
 3. Vanja Sokol (HDZ)
 4. Berislav Filipović (HDZ)
 5. Ivan Čuljak (HDZ)
 6. Ivica Carević (NL)
 7. Ana Filipović (NL)
 8. Zoran Ursić (NL)
 9. Roko Škrabić (NL)
 10. Žarko Kristić (SDP, HNS, HSS)
 11. prof. dr. sc. Aleksandar Jakir (SDP, HNS, HSS)

_6239047

_6239048

_6239049

_6239054

_6239056

_6239057

_6239058

_6239059

_6239060

_6239062

_6239063

_6239065

_C151946

_6239044

_C151947

_C151953