Sjednice

Vijeće od 8. lipnja 2015.

Vijeće od 15. rujna 2015.

Vijeće od 18. svibnja 2015.

Vijeće od 31. ožujka 2015.