Održano javno izlaganje

Javno izlaganje prvih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brela održano je u petak 10. veljače 2017. godine od 10 do 12 sati u športskoj dvorani Osnovne škole dr. Franje Tuđmana na Kričku u Brelima. Pred oko pedesetak nazočnih zainteresiranih građana i vlasnika nekretnina, na koje se plan odnosi, uvodnu riječ dao je Općinski načelnik Stipe Ursić. Voditeljica izrade nacrta prijedloga plana  Terezija Mirković-Berković, dipl. ing. arh. i Nikola Adrović, mag.ing.aedif. od strane izrađivača plana Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o., izložili su prijedlog plana za drugu, ponovnu javnu raspravu, davali pojašnjenja te odgovarali na niz postavljenih pitanja građana.


«