Javni natječaji

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Brela

JAVNI POZIV TAXI BRELA 17

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije  na području Općine Brela

Javni natječaj

Izjava o partnerstvu (3)

Kopija Obrazac – financijski izvještaj programa ili projekta

Kopija Obrazac 2 – proračun

Obrazac – opisni izvještaj programa ili projekta

Obrazac – životopis (3)

Obrazac 1-opis programa ili projekta (3)

Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Ugovor o financiranju projekta (3)

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostor

natjecaj-zakup-poslovnog-prostora-kricak-16-gotov-pdf